Софтуер за управление на паричните потоци в съдебното изпълнение

Tag Archives: сървър

Инсталиране на сървър

Инструкция за преинсталиране на сървър на NForce.

1. Ако преинсталирате сървър ЗАДЪЛЖИТЕЛНО запазете на външен носител папката на програмата преди преинсталиране. Обикновено папката е “C:\Program Files\NForce\”. По изключение папката може да бъде на диск D:\ или E:\. Вижте коя е точно от иконата за стартиране. Запазете и иконите на всички продукти на NForce от Вашия десктоп.

2. Запазете името на сървъра и папката, в която е инсталирана програмата за да не се налага промяна и по клиентските компютри.

3. От инсталационния диск на NForce инсталирайте Firebird и след това NForce на новия компютър и ни се обадете за активиращ ключ. Въведете активиращия ключ. Системата издава съобщение, че е активна за 30 дни. Затворете системата с бутона “Изход”.

4. Възстановете информацията като копирате обратно цялата папка на NForce, която сте запазили от стария сървър. Препокрийте всички файлове. Възстановете и иконите на десктопа.

5. Проверете настройките на “Windows Firewall”. Необходимо е или да го изключите или в “Изключения” (Exceptions) да добавите TCP порт 3050 за да разрешите връзката към него.

6. В новата инсталация е необходимо отново да настроите къде NForce да архивира информацията (път към USB Flash устройството). Това се настройва от “Системни”, “Параметри на системата”, “Системни” – “Директория за архивиране”. След избора се потвърждава със “Запис”. Направете пробен архив за да сте сигурни, че настройката е коректна.

Ако инсталирате на Windows Vista или Windows 7, при инсталирането на Firebird изключете опцията “Install Control Panel Applet”.