Софтуер за управление на паричните потоци в съдебното изпълнение

Tag Archives: изисквания

Изисквания

Изисквания към компютърната конфигурация

За работа на системата е достатъчна всяка съвременна компютърна конфигурация, на която работи Windows XP или следващи версии.