Софтуер за управление на паричните потоци в съдебното изпълнение

Промени в ППЗДДС

С ДВ Бр. 25, от дата 20.03.2020 г. са обнародвани промени в ППЗДДС.

Промените влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

За да се актуализирате изпълнете:
1. Заплатете таксата за актуализация по банковата сметка, която сме посочили в писмото до Вас.
2. Изпратете по e-mail Вашите данни за фактура (име, ЕИК, ИН по ДДС, адрес, МОЛ).
3. Архивирайте информацията от системата на външен носител.
4. Затворете системата на всички работни места.

За следващите стъпки е препоръчително да ползвате услугите на компютърен специалист.
5. Изтеглете новия модул от ТУК.
6. Запишете го на основния компютър в папката на програмата. Обикновено това е папка “C:\Program Files\NForce”.
7. От там стартирайте NForceDDS2020.exe.
8. Свържете се с нас за да Ви дадем код за достъп, като ни съобщите идентификатора, който системата Ви показва. Затворете програмата.
9. Маркирайте “NForceDDS2020.exe”. С десния бутон на мишката изберете “Send To -> Desktop (create shortcut)” за да създадете Shortcut за новия модул.

С това актуализацията е инсталирана и следва отчетните регистри по ДДС да се формират от този нов модул, а не директно от програмата NForce или от версията за 2019-та година.

Ако желаете да инсталирате модула на клиентска станция, следва в Target на създадения в предходната точка Shortcut да добавите с коя БД ще работи – както в основната програма.

Актуална версия на програмния продукт на НАП за проверка на отчетните регистри по ДДС можете да изтеглите от ТУК.