Софтуер за управление на паричните потоци в съдебното изпълнение

Версия 2017

Уведомяваме Ви, че е достъпна новата разширена версия на програмата NForce. Тя има връзка с деловодната Ви система JES, с Интернет банкирането на банките, с които работите и автоматизира цялостно обработката на паричните потоци. Това включва:

• Зареждане на банковите извлечения от Интернет банкирането на вашите банки.
• Автоматично разпознаване на делото и длъжника, за които се отнася всяко получено и наредено плащане.
• Определяне предназначението на получената сума /за изплащане или за депозит и др./.
• Изчисляване размера на дълга и предложение за разпределение на постъпилата сума /в т.ч. и възможност за промяна на приоритетите и предложението за разпределение/.
• Уточняване на банковите сметки на получателите на сумата /системата поддържа картотеки на банковите сметки и ги запаметява след първо въвеждане/.
• Генериране на платежните нареждания, отбелязване на плащанията в деловодната система и автоматично издаване на сметка/фактура, ако има платени такси.
• Изпращане на файл с информация за всички генерирани платежни нареждания в Интернет банкирането на съответната банка.
• Предвидена е възможност за отбелязване дали да се начислява ДДС за всеки ред от сметката /за необлагаеми с ДДС суми/.
• При попълването на сметка/фактура, информацията за страните се изтегля от деловодната система.
• При издаването на сметка/фактура начислените с нея такси и разноски се отбелязват като дължими в деловодната система. Документите се записват в PDF формат в електронната папка на деловодната система, като към документа се добавя и Баркод. Има възможност за изпращане на сметка/фактурата по е-мейл и за отпечатване на известие за получаване /обратна разписка.

Подробно описание на новата функционалност вижте ТУК