Софтуер за управление на паричните потоци в съдебното изпълнение

Нова тарифа

С ДВ Бр. 24 от 12.03.2013 са обнародвани промени в Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители.

За да се актуализирате изпълнете:

1. Заплатете таксата за актуализация по банковата сметка, която сме посочили в писмото до Вас.
2. Изпратете по e-mail Вашите данни за фактура (име, ЕИК, ИН по ДДС, адрес, МОЛ).
3. Архивирайте информацията от системата на външен носител.
4. Затворете системата на всички работни места.

За следващите стъпки е препоръчително да ползвате услугите на компютърен специалист.

5. Изтеглете новия модул от ТУК.
6. Запишете го на основния компютър в папката на програмата. Обикновено това е папка “C:\Program Files\NForce”.
7. От там стартирайте NovaTarifa.exe.
8. Свържете се с нас за да Ви дадем код за достъп, като ни съобщите идентификатора, който системата Ви показва.
9. Изберете “Обработки” и след това “Нова ТАРИФА 12.03.2013” и потвърдете актуализацията. След приключване на актуализацията трябва да видите съобщение “Изпълнението премина УСПЕШНО”.

С това актуализацията е инсталирана и можете да затворите програмата.