Софтуер за управление на паричните потоци в съдебното изпълнение

Инсталиране

За инсталиране и преинсталиране на програмата Ви е нужен инсталационния диск на NForce, който сте получили при закупуването на програмата. Ако дискът е изгубен можете да получите нова инсталация по електронната поща срещу предварително заплащане.

За инструкции при преинсталиране на сървър на NForce вижте ТУК.
За инструкции при инсталиране и преинсталиране на работна станция на NForce вижте ТУК.