Софтуер за управление на паричните потоци в съдебното изпълнение

Добре дошли

Представяме Ви компютърна система за автоматизирана обработка на финансовата информация на съдебните изпълнители. Системата носи името NForce и съдържа следните модули:

. КЛИЕНТИ – модул за регистрация на клиенти с пълни данни за тях.
. ФАКТУРИ – модул за издаване на фактури.
. ВРЪЗКА С ДЕЛОВОДНА СИСТЕМА – осигурена е възможност за двупосочен трансфер на информация с деловодната Ви система.
. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ – модул за автоматизирана обработка на входящи и изходящи плащания.
. БАНКА – обработка на плащанията с осигурена възможност за трансфер от и към системите за Интернет банкиране.
. КАСА – издаване приходни и разходни касови ордери и отчетност на касата.
. ДДС ДНЕВНИЦИ И СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ – възможност за автоматично попълване, отпечатване, записване във формата на НАП и експорт към счетоводни системи.
. СПРАВКИ – много богати възможности за обобщена или подробна информация въз основа на данните въведени във всички модули, с контролирани нива на достъп.
. ТРАНСФЕР – автоматичен трансфер към деловодни и счетоводни програми.

Всички въведени данни подлежат на КОРЕКЦИЯ много лесно и удобно при необходимост.

Пожелаваме успех във Вашата работа и ще се радваме да допринесем за него!